Xử lý thông tin cá nhân

Đồng sử dụng thông tin cá nhân

Về việc đồng sử dụng thông tin cá nhân với các doanh nghiệp chuyên về Hệ thống toà nhà của chúng tôi: Mitsubishi Electric có thể chia sẻ và đồng sử dụng thông tin cá nhân đã thu thập từ khách hàng với Mitsubishi Electric Building Techno-Service Co., Ltd. Phạm vi chia sẻ thông tin được nêu chi tiết dưới đây.

Đồng sử dụng thông tin cá nhân

Tên khách hàng, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ e-mail, tên Công ty (tổ chức), chức danh và thông tin liên quan đến giao dịch (bao gồm thông tin cho thuê), lắp đặt và các dịch vụ khác cho Sản phẩm (cơ sở và thiết bị), cũng như lịch sử bảo trì (chi tiết bảo trì, kết quả, nguyên nhân sự cố).

Các Công ty đồng sử dụng thông tin cá nhân

Tập đoàn Mitsubishi Electric Mitsubishi Electric Building Techno-Service Co., Ltd.

Mục đích của việc sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng để thông báo cho khách hàng về các Sản phẩm, dịch vụ dưới đây và các dịch vụ liên quan trong lĩnh vực Hệ thống toà nhà của chúng tôi, cũng như cung cấp dịch vụ hữu ích và phù hợp cho mỗi khách hàng.

  1. 1) Thông tin về việc sản xuất, kinh doanh, bảo trì, sửa chữa, thay đổi, lắp đặt hoặc thiết kế thiết bị thang máy, thiết bị điện lạnh và điều hòa không khí, hệ thống ống nước, thiết bị điện, thiết bị viễn thông, thiết bị chữa cháy, thiết bị chống trộm và thiết bị toà nhà khác, cũng như máy móc và thiết bị văn phòng
  2. 2) Thông tin về việc sản xuất, kinh doanh, bảo trì, sửa chữa, thay đổi, lắp đặt hoặc thiết kế máy móc thiết bị điện, thiết bị điện tử, máy móc thiết bị công nghiệp, máy móc thiết bị xử lý thông tin, thiết bị gia dụng và thiết bị điện tử gia dụng, máy móc thiết bị chiếu sáng, máy móc thiết bị truyền thông, Sản phẩm dành cho hộ gia đình và tòa nhà văn phòng, IC và các máy móc thiết bị chung khác
  3. 3) Thông tin về việc sản xuất thiết bị thang máy, điện lạnh và điều hòa không khí, thiết bị viễn thông và các thiết bị, phụ kiện liên quan
  4. 4) Thông tin về việc theo dõi, điều khiển và đo đạc các máy móc thiết bị toà nhà
  5. 5) Thông tin về dịch vụ quản trị, tư vấn và quản lý toà nhà toàn diện bao gồm quản lý thiết bị, quản lý vệ sinh môi Trường và hệ thống an ninh
  6. 6) Thông tin về thiết kế kết cấu và xây dựng công trình
  7. 7) Thông tin về hệ thống xử lý thông tin và viễn thông
  8. 8) Thông tin về dịch vụ bất động sản
  9. 9) Thông tin về việc phát triển, kinh doanh và thiết kế phần mềm liên quan đến các nội dung nêu trên
  10. 10) Thông tin về tất cả mọi việc liên quan đến các nội dung nêu trên

Tổ chức chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân

Tập đoàn Mitsubishi Electric

Cách thu thập thông tin cá nhân

Qua lời nói (điện thoại, tư vấn, v.v.), biểu mẫu trực tuyến, hợp đồng, bảng câu hỏi và văn bản khác (bao gồm hồ sơ được tạo lập bằng hệ thống điện tử hoặc từ tính)