Mitsubishi Electric toàn cầu

Thông điệp từ chủ tịch

Changes for the Better (Thay đổi để tốt hơn)

Liên tục cải tiến. Liên tục đem đến giá trị mới.

Năm tài chính 2021 đánh dấu kỷ niệm 100 năm thành lập Tập đoàn Mitsubishi Electric. Hướng đến thời khắc lịch sử này, mục tiêu của chúng tôi là trở thành tập đoàn phản hồi với nhu cầu của thời đại và đạt được mức tăng trưởng cao hơn nhờ cải tiến không ngừng.

Song song với việc dự đoán trước những thay đổi trên toàn cầu và theo đuổi mục tiêu tăng trưởng bền vững, Công ty chúng tôi luôn đặc biệt chú ý đến trách nhiệm xã hội, đạo đức Công ty và tuân thủ luật pháp. Chúng tôi sẽ kiên trì nỗ lực để có được sự tin tưởng và đảm bảo sự hài lòng của xã hội, khách hàng, cổ đông và nhân viên.

Thông điệp Công ty của Tập đoàn Mitsubishi Electric là "Changes for the Better" (Thay đổi để tốt hơn). Tôn chỉ này thể hiện mong muốn của chúng tôi là không ngừng thay đổi và luôn hướng đến điều tốt đẹp hơn. Mỗi con người trong khoảng 130.000 nhân viên của Tập đoàn Mitsubishi Electric trên toàn thế giới đều quyết tâm hiện thực hoá sứ mệnh xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn bằng sự đổi mới không ngừng nghỉ.

Hãy tiếp tục kỳ vọng những điều tuyệt vời từ Tập đoàn Mitsubishi Electric trong tương lai.

T Sugiyama

Chủ tịch & CEO