Mitsubishi Electric toàn cầu

Thông điệp từ chủ tịch

ảnh: Chủ tịch và CEO

Chúng tôi, Tập đoàn Mitsubishi Electric, cam kết làm theo Mục đích của chúng tôi là góp phần hiện thực hóa một xã hội năng động và khoáng đạt thông qua việc cải tiến công nghệ liên tục và sáng tạo không ngừng.

Đến hôm nay, chúng tôi đã nỗ lực hiện thực hóa quản lý công ty cân bằng từ ba khía cạnh “tăng trưởng”, “hiệu quả sinh lời”, và “vững mạnh”, nhưng trong số những khía cạnh này, gần đây, chúng tôi đã bắt đầu tập trung vào hoạt động kinh doanh nhấn mạnh nhiều hơn lên khả năng sinh lời và hiệu quả tài sản. Đồng thời, chúng tôi tái khẳng định việc hiện thực hóa tính bền vững là nền tảng trong hoạt động quản lý của chúng tôi bằng cách quay trở lại nguyên tắc cơ bản là “giải quyết những thách thức xã hội thông qua các hoạt động kinh doanh của chúng tôi”. Với cách tiếp cận này, chúng tôi sẽ hướng tới việc tăng cường giá trị bền vững của công ty và làm tròn trách nhiệm với xã hội, khách hàng, cổ đông và nhân viên của mình, cùng tất cả các bên liên quan khác.

Hơn nữa, bằng cách kết hợp và phân tích dữ liệu thu được từ khách hàng của chúng tôi trong không gian số và bằng cách tạo ra liên kết vững chắc trong nội bộ Tập đoàn và cùng nhau làm việc, chúng tôi sẽ phát triển các thành phần, hệ thống, và giải pháp tích hợp của chúng tôi và tạo ra giá trị mới. Và để trao lại cho khách hàng của mình nhiều lợi ích hơn của giá trị mới mà chúng tôi tạo ra, chúng tôi chuyển sang một công ty “Kỹ thuật số tuần hoàn” và từ đó, góp phần giải quyết những thách thức của xã hội đa dạng ngày nay.

Đồng thời, để ứng phó với một loạt hành động kiểm soát chất lượng không phù hợp, chúng tôi sẽ kiên định theo đuổi ba lĩnh vực cải cách: đảm bảo chất lượng, văn hóa tổ chức, và quản trị. Chúng tôi cũng tổ chức một ủy ban thuộc ban giám đốc chịu trách nhiệm giám sát ba lĩnh vực cải cách này và thiết lập một khuôn khổ để theo dõi và giám sát tiến độ. Chúng tôi sẽ tiếp tục cam kết cải cách hướng đến việc tạo ra một Mitsubishi Electric mới, đi sâu và phát triển ba lĩnh vực cải cách then chốt với mục tiêu khôi phục lòng tin.

“Changes for the Better” (Đổi mới để hoàn thiện hơn) thể hiện thái độ của Tập đoàn chúng tôi là “không ngừng phấn đấu để trở nên tốt hơn” trong tiến trình thay đổi và phát triển. Mỗi thành viên trong đội ngũ chúng tôi đều có chung một ý chí và niềm đam mê mạnh mẽ để không ngừng hướng tới sự thay đổi, củng cố cam kết trong việc tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn.

Chúng tôi chân thành cảm ơn sự ủng hộ không ngừng của tất cả mọi người trong thời gian qua và tương lai sắp tới.

Kei Uruma

Kei Uruma

Chủ tịch và CEO