Mitsubishi Electric tại Vietnam

Tuyển dụng

Nguồn nhân lực trình độ cao trên toàn thế giới đảm bảo tầm nhìn toàn cầu của chúng tôi trở thành hiện thực.

Nhân lực chính là tài sản quý báu nhất của chúng tôi.

Năng lực của đội ngũ nhân viên trong việc quản lý thông tin và ứng dụng kiến thức vào thực tế để tạo nên những ý tưởng sáng tạo nhằm cải tiến sản phẩm và dịch vụ đã và đang tiếp tục là chìa khóa tạo nên sự thành công của Mitsubishi Electric trong bối cảnh nền kinh tế đổi mới, tri thức và toàn cầu hóa.

Để biết thêm thông tin về các cơ hội việc làm của chúng tôi, vui lòng truy cập các liên kết sau đây.

Cơ hội việc làm