Mitsubishi Electric toàn cầu

Nghiên cứu và phát triển / Công nghệ

Tổ chức Nghiên cứu và phát triển

Mitsubishi Electric có nhiều trung tâm nghiên cứu ở Nhật Bản và nước ngoài. Để tạo ra những công nghệ mới của Mitsubishi Electric đáp ứng nhu cầu trong tương lai, các trung tâm nghiên cứu của chúng tôi không ngừng sáng tạo và hỗ trợ toàn diện cho mọi hoạt động kinh doanh, nghiên cứu và phát triển (NCPT) của Công ty.

Nhật Bản

Advanced Technology R&D Center

Chúng tổi cải tiến một loạt những công nghệ mới từ nghiên cứu cơ sở đến phát triển những sản phẩm và dịch vụ thế hệ tiếp theo. Chúng tôi cũng phát triển công nghệ mang đến giải pháp cho các vấn đề xã hội.

Information Technology R&D Center

Thông qua việc thúc đẩy nghiên cứu và phát triển tiên tiến trong nhiều công nghệ thông tin và giao tiếp, từ công nghệ mã hóa và trí tuệ nhân tạo đến hệ thống radar và vệ tinh nhân tạo, chúng tôi đóng góp cho công chúng và xã hội.

Integrated Design Center

Với tầm nhìn hướng đến tương lai, chúng tôi tạo ra giá trị mới bằng cách thiết kế những sản phẩm và dịch vụ từ quan điểm lấy con người làm trung tâm để giải quyết các vấn đề xã hội.

Communication Systems Engineering Center

Lấy công nghệ giao tiếp và hình ảnh làm cốt lõi, chúng tôi làm việc để thiết kế và đề xuất những hệ thống mới trong nhiều lĩnh vực kinh doanh bằng cách sử dụng những công nghệ tiên tiến.

Bên ngoài Nhật Bản

Mitsubishi Electric Research Laboratories (MERL)

Chúng tôi tiến hành hoạt động nghiên cứu cơ bản và phát triển tiên tiến dựa trên ứng dụng trong Mô hình hóa và mô phỏng vật lý, Xử lý tín hiệu, Kiểm soát, Tối ưu hóa, và Trí tuệ nhân tạo. Chúng tôi là một phòng thí nghiệm mở, phối hợp chặt chẽ với cộng đồng nghiên cứu thế giới bằng cách công bố công trình của mình và cộng tác với nhiều thực tập sinh và trường đại học.

Mitsubishi Electric R&D Centre Europe (MERCE)

Với hai trung tâm nghiên cứu ở Pháp và Vương quốc Anh, trong lòng cộng đồng Nghiên cứu và phát triển dẫn đầu châu Âu, chúng tôi nghiên cứu và phát triển các hệ thống thông tin và giao tiếp, hệ thống thiết bị điện nguồn, và hệ thống năng lượng và môi trường thế hệ tiếp theo.

Hoạt động sở hữu trí tuệ

Đôi nét về chiến lược, cấu trúc và hoạt động bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của Tập đoàn