Mitsubishi Electric toàn cầu

Mục đích

Mục đích

Chúng tôi, Tập đoàn Mitsubishi Electric, sẽ góp phần hiện thực hóa một xã hội năng động và khoáng đạt thông qua việc cải tiến công nghệ liên tục và sáng tạo không ngừng.

Giá trị của chúng tôi

Lòng tin

Chúng tôi xây dựng các mối quan hệ với xã hội, khách hàng, cổ đông, nhân viên và đối tác kinh doanh dựa trên sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau.

Chất lượng

Chúng tôi cam kết cung cấp các sản phẩm và dịch vụ có chất lượng tốt nhất để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng và xã hội.

Công nghệ

Chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao công nghệ và năng lực doanh nghiệp để đóng góp giá trị mới cho xã hội.

Đạo đức và Tuân thủ

Chúng tôi hành động phù hợp với luật pháp hiện hành và chuẩn mực đạo đức cao.

Lòng nhân đạo

Chúng tôi ưu tiên đảm bảo sức khỏe và sự an toàn, thúc đẩy sự đa dạng, tôn trọng cá tính và nhân quyền.

Môi trường

Chúng tôi nỗ lực bảo vệ và cải thiện môi trường toàn cầu, phát triển hài hòa với thiên nhiên.

Xã hội

Chúng tôi đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng và xã hội với tư cách là một công dân doanh nghiệp.

Cam kết

Changes for the Better

"Changes for the Better" (Đổi mới để hoàn thiện hơn), thể hiện thái độ của Tập đoàn Mitsubishi Electric là "không ngừng phấn đấu để trở nên tốt hơn" trong tiến trình thay đổi và phát triển. Từng người trong chúng tôi đều có chung một ý chí và niềm đam mê mạnh mẽ để không ngừng hướng tới sự thay đổi, củng cố cam kết của chúng tôi trong việc tạo ra "một tương lai tốt đẹp hơn".