Mitsubishi Electric toàn cầu

Tính bền vững

Trách nhiệm xã hội

Chúng tôi xem trách nhiệm trở thành công dân tốt là yếu tố cốt lõi trong việc điều hành doanh nghiệp.

Tính bền vững tại Mitsubishi Electric

biểu tượng: 17 mục tiêu nhằm thay đổi thế giới của chúng ta

Để có thể đạt được các mục tiêu chung của thế giới, Tập đoàn Mitsubishi Electric sẽ tiếp tục tăng cường khả năng quản lý, khuyến khích nhận thức về Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) trong toàn công ty và tích hợp khái niệm SDG vào chiến lược quản lý của mình.

Môi Trường

Chúng tôi hành động dứt khoát hôm nay để tạo ra thế giới xanh hơn cho ngày mai. Thông qua việc áp dụng các công nghệ đa dạng và tiên tiến và sự nỗ lực không ngừng của nhân viên chúng tôi trên toàn thế giới, chúng tôi hướng đến mục tiêu tạo ra xã hội phi các-bon.

Tầm nhìn về môi trường bền vững đến năm 2050

Khí thải nhà kính trong toàn chuỗi giá trị

Không phát thải khí đến năm 2050

Báo cáo

Báo cáo hàng năm của chúng tôi trình bày các sáng kiến và cải thiện của Tập đoàn Mitsubishi Electric trong quá trình chúng tôi giúp xây dựng một xã hội phát triển bền vững và năng động.