Mitsubishi Electric toàn cầu

Chiến lược Công ty

Chính sách và triết lý quản lý

Tập đoàn Mitsubishi Electric đã xác định Trách nhiệm xã hội của công ty (CSR) là trụ cột trong việc quản lý công ty, dựa trên Sứ mệnh công ty và Bảy nguyên tắc chỉ đạo. Theo đó, Tập đoàn đã nỗ lực với cam kết trong việc trở thành một công ty có nỗ lực được đánh giá cao thông qua sáng kiến hướng đến việc giải quyết các vấn đề xã hội. Hay nói theo cách khác, là một công ty được các bên liên quan, bao gồm toàn thể xã hội, khách hàng, các bên liên quan và nhân viên tin tưởng và có được sự hài lòng của họ thông qua các phương pháp kinh doanh.

Kể từ năm tài chính 2002, Tập đoàn đã tuân thủ chính sách quản lý duy trì các sáng kiến ​​quản lý cân bằng xuất phát từ ba quan điểm: tăng trưởng, lợi nhuận-hiệu quả và vững mạnh. Thông qua những quan điểm này, công ty đã theo đuổi việc thiết lập nền tảng vững chắc cho việc quản lý và tăng trưởng bền vững của công ty.

Dựa trên chính sách này, Tập đoàn đã đương đầu với thử thách trong việc giải quyết các vấn đề về môi trường, các vấn đề về nguồn tài nguyên và năng lượng và các vấn đề xã hội khác mà chúng ta đối mặt hiện nay trên quy mô toàn cầu thông qua các sản phẩm, hệ thống và dịch vụ của công ty. Bằng cách đó, công ty nhắm mục tiêu trở thành "công ty xanh dẫn đầu với quy mô toàn cầu" góp phần xây dựng xã hội thịnh vượng, "bền vững" và "an toàn, an ninh và thoải mái", khi công ty theo đuổi phát triển bền vững của toàn Tập đoàn và nỗ lực để cải thiện hơn nữa giá trị của công ty.

Đối với đạo đức doanh nghiệp và sự tuân thủ các quy định, các nguyên tắc ứng xử trong kinh doanh, Tập đoàn sẽ không ngừng đảm bảo thực hiện nghiêm ngặt chính sách tuân thủ này đồng thời tăng cường kiểm soát nội bộ trong công ty.

Mục tiêu quản lý

Hướng tới tăng trưởng "chất lượng cao"

Song song với nỗ lực hướng đến mức tăng trưởng cao hơn, Tập đoàn Mitsubishi Electric đã điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng đến năm tài chính 2021 như sau: doanh thu thuần hợp nhất đạt từ 5,0 nghìn tỷ Yên trở lên và hệ số lợi nhuận hoạt động đạt từ 8% trở lên. Tập đoàn sẽ liên tục và ổn định để đạt được các mục tiêu quản lý sau: đảm bảo ROE từ 10% trở lên và tỷ số nợ vay trên tổng tài sản từ 15% trở xuống.

Trong năm tài chính 2017, Tập đoàn Mitsubishi Electric đã đạt được mức doanh thu thuần hợp nhất 4238,6 tỷ Yên và lợi nhuận hoạt động là 270,1 tỷ Yên. Ngoài ra, Tập đoàn tiếp tục đạt được các mục tiêu quản lý: ROE từ 10% trở lên và tỷ số nợ vay trên tổng tài sản từ 15% trở xuống, với các số liệu tương ứng là 10,9% và 8,4%.

[Mục tiêu tăng trưởng cần đạt vào năm tài chính 2021]

Doanh thu thuần: 5,0 nghìn tỷ Yên trở lên
Hệ số lợi nhuận hoạt động: 8% trở lên

[Mục tiêu quản lý cần đạt được một cách liên tục và ổn định]

ROE: 10% trở lên
Tỷ số nợ vay trên tổng tài sản: 15% trở xuống

Củng cố chiến lược tăng trưởng

Tăng trưởng nhờ tạo dựng giá trị bằng động lực tăng trưởng

Thế mạnh của Tập đoàn Mitsubishi Electric nằm ở các tài sản công nghệ phong phú, bao gồm hàng loạt công nghệ đa dạng như công nghệ điều khiển và bộ nguồn điện tử. Ngoài ra, Tập đoàn còn có nền tảng hoạt động vững chắc, bao gồm mua sắm vật liệu, sản xuất, đảm bảo chất lượng, bán hàng và dịch vụ, mọi khía cạnh đều mang đậm nét văn hoá cải tiến không ngừng. Nhờ đó, Tập đoàn Mitsubishi Electric có thể tự do tận dụng lợi thế cạnh tranh trong hàng loạt ngành nghề đa dạng.

Vì vậy, Tập đoàn đã xác định "Củng cố ngành nghề mạnh" là cốt lõi trong chiến lược tăng trưởng. Hiện nay, Tập đoàn đã xác định tám ngành nghề làm động lực phát triển: Hệ thống điện, hệ thống vận tải, hệ thống toà nhà, hệ thống tự động hóa công nghiệp (FA), thiết bị xe hơi, hệ thống không gian, thiết bị nguồn, hệ thống điện lạnh và điều hòa không khí. Tập trung vào các ngành nghề này, Tập đoàn sẽ mở rộng hoạt động tại thị trường trên toàn thế giới, từ Nhật Bản, Bắc Mỹ, châu Âu, Trung Quốc cho đến các thị trường mới nổi, bao gồm các nước châu Á. Bằng cách đáp ứng nhu cầu của từng thị trường, Tập đoàn sẽ tiếp tục cung cấp và tạo ra giá trị cho các khách hàng, và qua đó đảm bảo tăng trưởng bền vững về trước.

Tạo ra giá trị gia tăng bằng cách phối hợp công nghệ và phối hợp ngành nghề

Với mục tiêu đảm bảo mục tiêu tăng trưởng đến năm tài chính 2021 và mở rộng hoạt động kinh doanh bền vững, Tập đoàn Mitsubishi Electric đang tăng tốc và tăng cường các sáng kiến ​​nhằm tạo ra giá trị gia tăng bằng cách kết hợp và phối hợp một loạt các công nghệ cũng như ngành nghề với nhau, đồng thời cải tiến từng sản phẩm, hệ thống và dịch vụ.

Cụ thể, Tập đoàn cố gắng cải thiện hiệu suất và độ tin cậy của mọi sản phẩm và hệ thống mà tập đoàn cung cấp bằng cách tạo ra sự phối hợp công nghệ thông qua các kết hợp mới lạ của tài sản công nghệ mạnh mẽ của công ty và sự phối hợp ngành nghề thông qua việc kết hợp các hoạt động kinh doanh đa dạng. Đồng thời, Tập đoàn sẽ cải thiện khả năng đối phó với các thách thức kinh doanh và đáp ứng các nhu cầu của khách hàng bằng cách tăng tốc hơn nữa việc kết hợp công nghệ, sản phẩm, hệ thống và dịch vụ của công ty. Thông qua những nỗ lực này, Tập đoàn dự định nâng cao lợi nhuận bằng cách nâng cao uy tín của công ty với khách hàng trong các thị trường hiện tại đồng thời phát triển các lĩnh vực kinh doanh và thị trường mới.

Tăng mức phân bổ tài nguyên nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh

Để đạt được khả năng cạnh tranh kinh doanh cao hơn, Tập đoàn Mitsubishi Electric sẽ tiếp tục phân bổ các nguồn tài nguyên đầu tư ở mức cao, bao gồm nghiên cứu và phát triển và nguồn vốn, cho những hoạt động kinh doanh mà Tập đoàn có khả năng đảm bảo tăng trưởng nhanh chóng đồng thời tạo ra lợi ích đầu tư ngắn hạn, cũng như cho những hoạt động kinh doanh có khả năng mở rộng cao với ít hoặc không có biến động, nhằm mục đích đảm bảo lợi nhuận cho sự đầu tư của công ty. Đồng thời, Tập đoàn sẽ đánh giá lại và đổi mới danh mục kinh doanh để phân bổ lại tài nguyên quản lý cho các lĩnh vực cho thấy sự tăng trưởng. Ngoài ra, Tập đoàn sẽ tăng cường danh mục đầu tư này bằng cách liên tục thành lập các ngành nghề mạnh mới, có thể thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai. Bên cạnh đó, Tập đoàn cam kết đảm bảo nền tảng công nghệ vững chắc hơn thông qua hoạt động nghiên cứu và phát triển hướng đến tương lai sẽ đảm bảo tăng trưởng bền vững từ năm tài chính 2021 trở đi.

Ngoài ra, nhằm thúc đẩy sự phát triển, Tập đoàn Mitsubishi Electric sẽ tích cực theo đuổi quan hệ hợp tác và thương vụ mua lại-sáp nhập với ba quan điểm sau: mở rộng nhóm sản phẩm bổ sung và lĩnh vực công nghệ mà Tập đoàn còn thiếu; đảm bảo doanh thu và mạng lưới dịch vụ khi thâm nhập khu vực và thị trường mới; tiếp cận đối tượng khách hàng mới nhằm củng cố nền tảng kinh doanh của Tập đoàn.

Xây dựng nền tảng quản lý vững mạnh

Nhằm củng cố nền tảng quản lý, Tập đoàn Mitsubishi Electric không ngừng phấn đấu cải thiện hiệu quả nguồn vốn. Như một phần trong các sáng kiến hướng đến mục tiêu này, Tập đoàn sẽ tiếp tục tăng doanh thu thuần và giảm chi phí, đồng thời thực hiện các hoạt động nhằm mục đích nâng cao vòng quay hàng tồn kho, vòng quay khoản phải thu và hoạt động Sản xuất tức thời (Just in Time). Ngoài việc thực hiện nghiêm túc những nỗ lực này, trong năm tài chính 2016, Tập đoàn đã bắt đầu sử dụng chỉ số hiệu suất nội bộ, ROIC (tính theo tiêu chuẩn riêng của Mitsubishi Electric), để theo dõi hiệu quả tài sản theo phân khúc kinh doanh, qua đó cải thiện ROE trong tất cả hoạt động của Tập đoàn.

Sắp tới, Tập đoàn Mitsubishi Electric sẽ tiếp tục tập trung vào việc đảm bảo dòng tiền ổn định, tích cực đầu tư vào các lĩnh vực phát triển, duy trì lợi nhuận cổ đông cân bằng tương xứng với tốc độ tăng lợi nhuận và nỗ lực hết mình nhằm tăng giá trị doanh nghiệp.

Không ngừng cải tiến

Tập đoàn Mitsubishi Electric sẽ kiên trì thực hiện chính sách quản lý dựa trên cam kết về quản lý cân bằng, đồng thời áp dụng thông điệp Công ty phổ quát là: Changes for the Better. Mọi nhân viên đều chia sẻ một mục tiêu chung là tạo ra những bước đột phá mới bằng sự cải tiến không ngừng nghỉ và Tập đoàn Mitsubishi Electric sẽ tiếp tục thay đổi bản thân để trở thành công ty luôn cho ra đời những sản phẩm tốt hơn.