Mitsubishi Electric

Một công ty đa quốc gia, đa văn hóa Sự kiện đặc biệt

Số phát hành tháng này

Hồng Kông

Tiệc tất niên ở thành phố sáng ánh đèn neon

Ireland

Lễ hội trải nghiệm Nhật Bản: Khi miền viễn Tây gặp miền viễn Đông

Thụy Điển

Kể cả người Thụy Điển đôi khi cũng đi đến cực độ

Việt Nam

Chuyến đi hoàn hảo để xây dựng tinh thần đội ngũ gắn kết