Hồ sơ dự án

White Papers

Nhận tài liệu "GIẢI MÃ KHÓ KHĂN" cho CÁC NHÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN

11/10/2021

Các nhà phát triển đang ngày càng thích ứng với xu thế hiện nay như phát triển tòa nhà xanh với hệ thống thông gió hiện đại, kiểm tra nhiệt độ cơ thể khi ra vào tòa nhà cũng như xây dựng các mô đun tiết kiệm chi phí.

Mitsubishi Electric, với góc nhìn nhà cung cấp - đối tác toàn cầu, sẽ chỉ ra những giá trị quan trọng đối với các nhà phát triển dự án để giúp việc ra quyết định và lựa chọn công nghệ đơn giản, an toàn và bền vững hơn.

"GIẢI MÃ KHÓ KHĂN" cho CÁC NHÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN