Triết lý của chúng tôi

Làm điều đúng đắn

Thời đại thay đổi. Xã hội đổi thay. Chúng tôi chuyển mình.

Mitsubishi Electric cam kết kiến tạo một xã hội mới, lấy cảm hứng từ Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc.

Chúng tôi tin rằng việc ưu tiên bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh là con đường phát triển bền vững của mọi doanh nghiệp.
Bảo vệ môi trường cũng chính là bảo vệ doanh nghiệp.