Hồ sơ dự án

White Papers

Nhận tài liệu "GIẢI MÃ KHÓ KHĂN" cho NHÀ THẦU và KỸ SƯ

11/10/2021

Các nhà thầu và kỹ sư có cơ hội áp dụng các giải pháp công nghệ và đổi mới thực tiễn để đảm bảo rằng người lao động cảm thấy an toàn và yên tâm, giúp tăng năng suất, củng cố hoạt động bền vững.

Mitsubishi Electric sẽ chỉ ra những vấn đề quan trọng đối với các nhà thầu và kỹ sư, bao gồm giá trị mà một đối tác kinh doanh có thể mang lại với tầm nhìn toàn cầu.

"GIẢI MÃ KHÓ KHĂN" cho NHÀ THẦU và KỸ SƯ