Hồ sơ dự án

White Papers

Nhận tài liệu "GIẢI MÃ KHÓ KHĂN" cho CÁC NHÀ TƯ VẤN THIẾT KẾ

11/10/2021

Các nhà tư vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực quản lý và phát triển tòa nhà đang thích ứng với các xu hướng thay đổi nhanh chóng, nơi các tòa nhà xanh bền vững, sức khỏe và tinh thần của người sử dụng công trình luôn được quan tâm.

Để trợ giúp các nhà tư vấn thiết kế, Mitsubishi Electric giới thiệu các công nghệ và ứng dụng nổi bật liên quan đến việc giãn cách xã hội, vệ sinh sát khuẩn, luồng không khí thoáng mát, đo thân nhiệt, mật độ cư trú và quản lý nhiều loại dữ liệu để theo dõi lịch sử tiếp xúc.

"GIẢI MÃ KHÓ KHĂN" cho CÁC NHÀ TƯ VẤN THIẾT KẾ