Hồ sơ dự án

White Papers

Nhận tài liệu "GIẢI MÃ KHÓ KHĂN" cho CHỦ ĐẦU TƯ

11/10/2021

Các chủ đầu tư tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm các biện pháp để vừa đảm bảo sức khỏe và tinh thần cho khách hàng, vừa đảm bảo hiệu suất vận hành cũng như lợi nhuận đi kèm với một chế độ bảo trì hợp lý.

Để trợ giúp chủ đầu tư, Mitsubishi Electric giới thiệu các công nghệ hiện đại và bền vững nhất, có tác động mạnh mẽ đến việc quản lý tòa nhà ngay bây giờ và trong tương lai, gồm một loạt các công nghệ tăng cường sự an toàn nơi làm việc, giúp quản lý chất lượng không khí và mật độ tập trung, đồng thời bảo vệ lợi nhuận cho chủ đầu tư.

"GIẢI MÃ KHÓ KHĂN" cho CHỦ ĐẦU TƯ