Hồ sơ dự án

White Papers

Nhận tài liệu "GIẢI MÃ KHÓ KHĂN" cho KIẾN TRÚC SƯ

11/10/2021

Các kiến trúc sư có nhiều lựa chọn giải pháp tích hợp cho các công trình xanh nhằm bảo vệ sức khỏe của con người đồng thời thỏa mãn nhu cầu của chủ đầu tư, nơi mà môi trường làm việc lành mạnh là ưu tiên số một, nhưng vẫn duy trì tính toàn vẹn và bền vững của thiết kế.

Để trợ giúp các kiến trúc sư, Mitsubishi Electric giới thiệu những công nghệ có thể áp dụng để tạo ra những tòa nhà của tương lai.

"GIẢI MÃ KHÓ KHĂN" cho KIẾN TRÚC SƯ