Hồ sơ dự án

White Papers

Đón đọc White Paper (Sách trắng) trong trạng thái bình thường mới và hơn thế nữa

11/10/2021

Năm 2020 đánh dấu bước ngoặt lớn trong ngành quản lý tòa nhà. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, các chủ đầu tư trên toàn thế giới bất ngờ phải đối mặt với những thách thức lớn trong việc vừa đảm bảo lợi ích cho khách thuê vừa đảm bảo sức khỏe cho người ra vào tòa nhà. Trong thời gian này, các chủ đầu tư sử dụng Giải pháp tổng thể tòa nhà của Mitsubishi Electric có lợi thế từ một đối tác luôn nắm bắt nhanh chóng những tác động của các sự kiện đang diễn ra trong ngắn và trung hạn.

"Xây dựng một trạng thái Bình thường mới Tốt hơn"- Sách trắng của Mitsubishi Electric, chỉ rõ về tình hình hiện tại của ngành và những xu hướng được mong đợi trong tương lai. Các tài liệu này ra đời với mong muốn giúp các chủ đầu tư xác định rõ những ưu tiên, cũng như hỗ trợ việc ra quyết định liên quan đến công nghệ và ứng dụng thực tiễn khi có sự chuyển đổi quan trọng của ngành trong thời kỳ Covid-19 trong tương lai.

White Paper (Sách trắng) trong trạng thái bình thường mới và hơn thế nữa