Vị trí

Công Ty Mitsubishi Electric Việt Nam - VP Nha Trang

Công Ty Mitsubishi Electric Việt Nam - VP Nha Trang

Tổng quan công ty

Địa chỉTầng 9, KHPC Tower, 11 Lý Thánh Tôn, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại+84 25 8381 0890
Hộp thư
Trang web