Vị trí

Công Ty Mitsubishi Electric Việt Nam - VP Đà Nẵng

Công Ty Mitsubishi Electric Việt Nam - VP Đà Nẵng

Tổng quan công ty

Địa chỉTầng 11, Toà nhà Thành Lợi, Số 135 Nguyễn Văn Linh TP.Đà Nẵng 55000 Việt Nam
Điện thoại+84 (0511) 365 6245
Fax+84 (0511) 365 6246
Hộp thư
Trang web
Thành lập2014
Chủ tịch & CEOÔng Shunichi Umeto