Nghiên cứu và phát triển / Công nghệ

Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Chính sách cơ bản

Bảo vệ thích hợp quyền sở hữu trí tuệ (IP) khuyến khích phát triển công nghệ và cạnh tranh đúng đắn, đồng thời góp phần vào việc hiện thực hóa lối sống phồn thịnh và phát triển xã hội.

Tập đoàn Mitsubishi Electric nhận thức rằng quyền sở hữu trí tuệ (IP) là một tài nguyên quản lý thiết yếu cho tương lai của công ty và cần được bảo vệ. Bằng cách kết hợp hoạt động kinh doanh, nghiên cứu và phát triển (R&D) và IP, Tập đoàn đang tích cực củng cố tài sản trí tuệ của mình trên toàn cầu, vốn liên kết chặt chẽ với chiến lược phát triển kinh doanh của Tập đoàn và đóng góp cho cả doanh nghiệp lẫn xã hội, đồng thời bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Tổ chức bộ phận sở hữu trí tuệ

Bộ phận IP của Tập đoàn Mitsubishi Electric bao gồm Bộ phận IP tại Trụ sở chính, do chủ tịch trực tiếp phụ trách và các bộ phận IP tại phân xưởng, trung tâm R&D, và Công ty con. Hoạt động của mỗi bộ phận IP được thực hiện dưới sự quản lý của giám đốc điều hành phụ trách về IP tại mỗi vị trí. Bộ phận IP tại Trụ sở chính đề ra chiến lược cho toàn bộ Tập đoàn, thúc đẩy dự án quan trọng, phối hợp tương tác với cơ quan bên ngoài bao gồm văn phòng cấp bằng sáng chế và phụ trách các hoạt động quan hệ công chúng liên quan đến IP. Ở cấp độ phân xưởng, trung tâm R&D, và công ty con, các bộ phận IP thúc đẩy chiến lược riêng phù hợp với chiến lược IP tổng thể của Tập đoàn. Thông qua việc hợp tác với nhau, các bộ phận này liên kết và phối hợp hoạt động của mình nhằm phát triển các sáng kiến ​​hiệu quả hơn.

sơ đồ: Kết hợp hoạt động kinh doanh, hoạt động R&D và IP

Kết hợp hoạt động kinh doanh, hoạt động R&D và IP

Chiến lược IP toàn cầu

Tập đoàn Mitsubishi Electric xác định các vấn đề liên quan đến IP thiết yếu dựa trên những lĩnh vực kinh doanh then chốt cũng như dự án R&D quan trọng, và đẩy nhanh quá trình toàn cầu hóa hoạt động IP bằng cách xin cấp bằng sáng chế trước khi phát triển hoạt động kinh doanh ở các nước đang phát triển, nơi có nhiều cơ hội mở rộng hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, các cán bộ người Nhật được chuyển đến cơ sở của Mitsubishi Electric tại Hoa Kỳ, châu Âu, Trung Quốc và Đông Nam Á để phụ trách hoạt động IP và tăng cường khả năng IP của văn phòng kinh doanh, trung tâm R&D và công ty con tại mỗi quốc gia. Với những sáng kiến ​​này, chúng tôi đang phấn đấu xây dựng mạng lưới bằng sáng chế chặt chẽ trên toàn cầu.

Là một dấu hiệu xác định khả năng IP và các hoạt động IP toàn cầu của Tập đoàn Mitsubishi Electric, công ty được xếp hạng 1 ở Nhật Bản về số đăng ký bằng sáng chế (trong năm 2018) do Cục sáng chế Nhật Bản (JPO) thông báo và thứ 2 trên thế giới về số đơn xin Hiệp ước hợp tác sáng chế (PCT) của doanh nghiệp (trong năm 2018) do Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) thông báo.

Kết hợp với việc tạo ra mạng lưới bằng sáng chế, chúng tôi cũng tích cực theo đuổi các hoạt động hướng đến việc lấy được quyền thiết kế tại Nhật Bản và nước ngoài, để bảo vệ cả hai khía cạnh chức năng và thiết kế của các công nghệ của chúng tôi.

5 doanh nghiệp nộp đơn PCT hàng đầu, 2018 (WIPO, Đánh giá hàng năm PCT)

Thứ hạng Doang nghiệp nộp đơn Quốc gia Tổng số đơn
1 Huawei Trung Quốc 5.405
2 Mitsubishi Electric Nhật Bản 2.812
3 Intel Hoa Kỳ 2.499
4 Qualcomm Hoa Kỳ 2.404
5 ZTE Trung Quốc 2.080

(WIPO)

Số đăng ký bằng sáng chế trong năm 2018 (Nhật Bản)

Thứ hạng Doang nghiệp nộp đơn Số bằng sáng chế
1 Mitsubishi Electric 4.348
2 Canon 4.288
3 Toyota Motor 3.301
4 DENSO 3.285
5 Panasonic 2.630

(JPO)

  • biểu đồ: Xu hướng đơn xin cấp bằng sáng chế nước ngoài hàng năm của Tập đoàn Mitsubishi Electric
    1. *1Bắt đầu từ năm tài chính 2019, chúng tôi sử dụng một số đơn xin cấp bằng sáng chế nước ngoài của Mitsubishi Electric dưới dạng một thực thể duy nhất
  • sơ đồ: Củng cố thêm năng lực sở hữu trí tuệ toàn cầu

    Củng cố thêm năng lực sở hữu trí tuệ toàn cầu

Chiến lược IP nhằm đạt tiêu chuẩn quốc tế

Để mở rộng hoạt động kinh doanh ra thị trường toàn cầu, Tập đoàn Mitsubishi Electric đang tích cực phổ biến tiêu chuẩn quốc tế. Các hoạt động xin cấp bằng sáng chế có hỗ trợ tiêu chuẩn quốc tế (chẳng hạn như bằng sáng chế tiêu chuẩn cơ bản) được khuyến khích công khai. Vì là thành viên của tổ chức có kho bằng sáng chế cho các sản phẩm như Truyền hình kỹ thuật số, MPEG, HEVC, DVD, đĩa Blu-ray™*2 và Hệ thống thông tin di động kiểm soát toàn bộ các bằng sáng chế tiêu chuẩn cơ bản, nên doanh thu IP nhận được thông qua tổ chức này sẽ góp phần cải thiện và tăng thu nhập doanh nghiệp. Tập đoàn cũng đang nỗ lực tăng cường các hoạt động mua bằng sáng chế ở những lĩnh vực mang tính cạnh tranh, liên quan đến tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời thúc đẩy các hoạt động IP góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm và mở rộng thị phần. Trong lĩnh vực hệ thống liên lạc di động 5G, được dự đoán sẽ tăng lên nhanh chóng trong tương lai, chúng tôi không chỉ tham gia váo một số hoạt động để lấy bằng sáng chế thiết yếu theo tiêu chuẩn, mà chúng tôi còn tận dụng công nghệ của mình để khuyến khích các hoạt động sở hữu trí tuệ giúp các sản phẩm của chúng tôi tốt hơn.

  • *2 Đĩa Blu-ray™ là thương hiệu của Hiệp hội đĩa Blu-ray.

Tôn trọng quyền IP

Tập đoàn Mitsubishi Electric công nhận mạnh mẽ tầm quan trọng của việc thừa nhận và tôn trọng không chỉ quyền sở hữu trí tuệ của riêng cá nhân mà còn quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Quan điểm này được trình bày rõ ràng trong Nguyên tắc ứng xử của Tập đoàn Mitsubishi Electric và được tiến hành trong toàn Tập đoàn.

Mọi hành vi xâm phạm quyền IP của người khác không chỉ vi phạm Quy tắc Đạo đức và Tuân thủ của Công ty mà còn có khả năng làm suy yếu đáng kể khả năng tồn tại tiếp tục như một doanh nghiệp thành đạt của Tập đoàn. Điều này có thể dẫn đến những hậu quả như bị buộc nộp lệ phí cấp phép đáng kể hoặc buộc ngừng sản xuất một số sản phẩm nhất định.

Để có thể ngăn chặn mọi hành vi xâm phạm quyền IP của người khác, chúng tôi cung cấp nhiều biện pháp đào tạo, chủ yếu dành cho các kỹ sư và cán bộ IP nhằm nâng cao nhận thức của nhân viên và khuyến khích tôn trọng hơn nữa quyền IP của người khác. Đồng thời, chúng tôi cũng đưa ra một bộ các quy tắc nhằm đảm bảo khảo sát bản quyền sáng chế của người khác được tiến hành ở mỗi giai đoạn từ phát triển đến sản xuất và được thi hành nghiêm ngặt xuyên suốt toàn Tập đoàn.

Tập đoàn Mitsubishi Electric nỗ lực ngăn chặn mọi hành vi xâm phạm quyền IP của công ty do các bên khác tiến hành. Ngoài hoạt động nội bộ, chúng tôi còn tích cực hợp tác với các tổ chức khác trong ngành, đồng thời kết hợp với cơ quan chính phủ ở Nhật Bản cũng như ở nước ngoài như một phần trong nhiều biện pháp chống hàng giả khác nhau.

Hợp tác trong chính sách IP

Các chính sách IP, chẳng hạn như chính sách kiểm tra bằng sáng chế nhanh chóng và hiệu quả, các hoạt động chuẩn hóa quốc tế, các biện pháp chống hàng giả và lậu, và thiết lập hệ thống bằng sáng chế toàn cầu khuyến khích cạnh tranh công bằng và góp phần xây dựng lối sống và xã hội thịnh vượng.

Dựa trên nhận thức này, Mitsubishi Electric đưa ra nhiều đề xuất về chính sách IP và các điểm sửa đổi trong luật pháp liên quan từ khía cạnh công nghiệp, thông qua các hoạt động của công ty với các tổ chức chẳng hạn như Trụ sở chiến lược sở hữu trí tuệ và các cơ quan chính phủ khác thuộc Cục sáng chế và các tổ chức công nghiệp khác chẳng hạn như Keidanren và Hiệp hội sở hữu trí tuệ Nhật Bản. Nhờ vào những tiến bộ trong toàn cầu hóa kinh tế ngày nay, Mitsubishi Electric tích cực tham gia vào các hoạt động trao đổi quan điểm và thông tin với Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) và các cục sáng chế nước ngoài, đồng thời hợp tác thiết lập các chính sách IP từ góc độ rộng và toàn cầu.