Lịch sử Mitsubishi Electric

Lịch sử logo Công ty

Năm 2001 là dấu mốc kỷ niệm 80 thành lập Tập đoàn Mitsubishi Electric. Đây cũng là năm mà chúng tôi chọn thông điệp Công ty là "Changes for the Better" (Thay đổi để tốt hơn). Thông điệp này thể hiện cam kết của chúng tôi là phải liên tục cải thiện để không ngừng tạo ra các Sản phẩm tốt hơn. Dưới đây là câu chuyện về sự ra đời của logo Mitsubishi và quá trình thay đổi khẩu hiệu Công ty cho đến ngày nay.

Nguồn gốc logo Mitsubishi

Trong thập niên 1870, tiền thân của Mitsubishi là Công ty vận tải biển Tsukumo Shokai sử dụng biểu tượng hạt dẻ hình tam giác trên cờ tàu, từ đó logo của Mitsubishi phát triển thành biểu tượng ba viên kim cương như hiện nay. Logo này xuất phát từ gia huy hình ba lớp hạt dẻ của Yataro Iwasaki, người sáng lập ra Tsukumo Shokai, và gia huy hình ba lá sồi của gia đình Yamanouchi thuộc Gia tộc Tosa. Sử liệu cho thấy rằng tên Công ty Mitsubishi được xác lập sau đó.

Nguồn gốc logo Mitsubishi

1921

Mitsubishi Electric được thành lập khi Mitsubishi Shipbuilding Co. (nay là Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.) tách riêng một nhà máy ở Kobe để lập thành nhà máy cơ điện.

1955

Ấn định tên Công ty và phông chữ chính thức. Phông chữ tên là Mitarashi-ryu và được dùng đến năm 1963.

Logo Mitsubishi từ năm 1955 đến 1963

1964

Thông qua khẩu hiệu Công ty, dịch ra nghĩa là "đồng hành cùng bạn hôm nay và mai sau" (chỉ tại Nhật Bản) nhằm xây dựng hình ảnh Công ty thân thuộc với người tiêu dùng.

Logo Mitsubishi từ năm 1964 đến 1967

1968

Công bố khẩu hiệu Công ty mới: "ADVANCED AND EVER ADVANCING" (CẢI TIẾN NỮA, CẢI TIẾN MÃI). Theo lời CEO của Mitsubishi Electric vào thời điểm đó là Chủ tịch Okubo: "Chúng tôi sử dụng khẩu hiệu này để củng cố vị trí của mình trong ngành công nghiệp của tương lai dựa vào chuyên môn kỹ thuật, cũng như xác lập tinh thần không ngừng trau dồi và cải thiện kỹ năng quản lý, để hình ảnh Công ty mới sẽ hiện diện xuyên suốt cả nội bộ lẫn bên ngoài."

Logo Mitsubishi từ năm 1968 đến 1984

1985

Thực hiện chiến dịch Nhận diện thương hiệu nhằm quảng bá hình ảnh Công ty. Tại Nhật Bản, sử dụng logo thương hiệu Công ty "MITSUBISHI màu xanh dương" để phân biệt giữa các Công ty trong nội bộ Tập đoàn Mitsubishi. Ở nước ngoài, sử dụng logo kết hợp biểu tượng ba hình thoi màu đỏ quen thuộc với chữ "MITSUBISHI" đơn giản. Thông qua khẩu hiệu Công ty mới tại Nhật Bản, tạm dịch là "CÔNG NGHỆ XÃ HỘI: Cải thiện đời sống bằng công nghệ". Giữ nguyên khẩu hiệu ở nước ngoài.

Logo Mitsubishi từ năm 1985 đến 2000

2001

Kỷ niệm 80 năm thành lập Mitsubishi Electric, tập đoàn xem xét lại triết lý Công ty và sửa đổi khẩu hiệu thành "Changes for the Better" (Thay đổi để tốt hơn) để làm thông điệp thống nhất ở cả Nhật Bản và nước ngoài. Tiếp tục sử dụng logo "MITSUBISHI màu xanh dương" tại Nhật Bản, "MITSUBISHI ELECTRIC" ở nước ngoài để phân biệt giữa các Công ty trong nội bộ Tập đoàn Mitsubishi.

Logo Mitsubishi từ năm 2001 đến 2013

2014

Các Công ty Mitsubishi Electric tại Nhật Bản bắt đầu sử dụng logo ba hình thoi màu đỏ mà trước đây chỉ dùng ở nước ngoài. Tiếp tục thúc đẩy việc tăng cường khả năng cạnh tranh trên quy mô toàn cầu nhằm đảm bảo tăng trưởng bền vững.

Logo Mitsubishi từ năm 2014 đến nay