Mitsubishi Electric toàn cầu

Sứ mệnh Công ty

Sứ mệnh Công ty

Tập đoàn Mitsubishi Electric tiếp tục cải tiến công nghệ và dịch vụ bằng cách đưa tinh thần sáng tạo vào mọi khía cạnh kinh doanh. Qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống của xã hội. Để đạt được điều này, toàn thể nhân viên của Tập đoàn cần phải tuân theo Bảy nguyên tắc chỉ đạo sau đây.

Bảy nguyên tắc chỉ đạo

1. Lòng tin

Xây dựng các mối quan hệ với xã hội, khách hàng, cổ đông, nhân viên và đối tác kinh doanh dựa trên sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau.

2. Chất lượng

Cung cấp những Sản phẩm và dịch vụ tốt nhất với chất lượng vượt trội.

3. Công nghệ

Tiên phong trong các thị Trường mới bằng cách đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và cải tiến công nghệ.

4. Trách nhiệm và nghĩa vụ

Đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng và xã hội với tư cách là tập đoàn toàn cầu.

5. Đạo đức và tuân thủ

Trong mọi việc, phải hành động phù hợp với luật pháp hiện hành và chuẩn mực đạo đức cao.

6. Môi Trường

Tôn trọng thiên nhiên, nỗ lực bảo vệ và cải thiện về môi Trường toàn cầu.

7. Tăng trưởng

Đảm bảo nguồn lợi nhuận nhằm xây dựng nền tảng tăng trưởng cho tương lai.

Thông điệp Công ty

Changes for the Better

Thông điệp Công ty của Tập đoàn Mitsubishi Electric là "Changes for the Better" (Thay đổi để tốt hơn), thể hiện mục tiêu và tinh thần không ngừng phấn đấu để trở nên tốt hơn trong tiến trình thay đổi và phát triển. Thông điệp này còn bao hàm lời hứa sẽ "xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn" cho các khách hàng từ những sáng kiến của mỗi nhân viên, những người không ngừng cải thiện bản thân bằng cách nhắm đến mục tiêu "tốt hơn" và mỗi ngày đều nỗ lực "cải tiến công nghệ, dịch vụ và khả năng sáng tạo" như trong triết lý Công ty.