Động lực tăng trưởng

Hệ thống Không gian

Kể từ thập niên 1960, chúng tôi đã đi tiên phong trong phát triển công nghệ không gian ở Nhật Bản và trên toàn cầu. Chúng tôi cam kết mạnh mẽ với việc phát triển không gian quốc tế và xây dựng vệ tinh. Chúng tôi đã tham gia vào việc sản xuất các linh kiện bus và phụ tải có ích hiệu suất cao trong nhiều chương trình vệ tinh toàn cầu.

Tổng quan

Hệ thống vệ tinh

Trong bốn thập kỷ qua, Mitsubishi Electric đã hoàn thành các dự án vệ tinh để hỗ trợ hệ thống truyền thông, phục vụ các cơ quan chính phủ và khách hàng lớn khác nhiều hơn bất kỳ công ty nào khác tại Nhật Bản. Mitsubishi Electric áp dụng kinh nghiệm và chuyên môn sâu rộng về công nghệ tấm năng lượng mặt trời, ăng-ten, khuếch đại, theo dõi, điều khiển và hệ thống trạm mặt đất để cung cấp các giải pháp hệ thống chìa khóa trao tay.

Hệ thống mặt đất

Chúng tôi hiện diện trên toàn cầu trong lĩnh vực hệ thống mặt đất, tạo ra các trạm mặt đất để theo dõi vệ tinh và tên lửa cũng như kính viễn vọng công suất cao để quan sát thiên văn. Các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi bao gồm hệ thống mạng để theo dõi và kiểm soát vệ tinh mà chúng tôi phát triển cho Cơ quan nghiên cứu và phát triển hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) cũng như các hệ thống toàn diện cho vệ tinh và trạm kiểm soát. Mitsubishi Electric cũng giúp vén màn bí mật về nguồn gốc vũ trụ thông qua việc phát triển kính thiên văn chẳng hạn như Kính thiên văn Subaru và Dãy kính thiên văn milimét/dưới milimét lớn Atacama (ALMA).

Sản phẩm

Hệ thống Không gian

Lịch sử

Thập niên 1960

Mitsubishi Electric bắt đầu “đổ bộ” vào công nghệ không gian.

1983

Mitsubishi Electric được chọn là nhà thầu chính cung cấp vệ tinh viễn thông đầu tiên được sản xuất tại Nhật Bản (CS-3).

1999

Hoàn thành kính thiên văn Subaru cho Trạm quan sát khí tượng quốc gia Nhật Bản tại hội nghị Mauna Kea, Hawaii.

2003

Giới thiệu sản phẩm OPTUS-C1, vệ tinh thương mại đầu tiên được sản xuất cho khách hàng bên ngoài Nhật Bản.

2008

Giới thiệu SUPERBIRD-C2, vệ tinh thương mại đầu tiên được sản xuất tại Nhật Bản.

2009

Thành công trong việc kết nối phương tiện vận chuyển không người lái "KOUNOTORI" (HTV) với trạm không gian quốc tế.

2011

Hoàn tất Dãy ăng-ten gọn nhẹ Atacama (ACA) cho Trạm quan sát khí tượng quốc gia Nhật Bản tại Cơ sở hỗ trợ hoạt động của Trạm quan sát đặt Dãy kính thiên văn milimét/dưới milimét lớn Atacama (ALMA) ở Chile.

2015

Phóng thành công Vệ tinh TURKSAT-4B.

Nghiên cứu và phát triển/Công nghệ

Kính thiên văn radio 45 m Nobeyama do Trạm quan sát khí tượng quốc gia Nhật Bản và Mitsubishi Electric phát triển được công nhận là "Cột mốc IEEE"

Kính thiên văn Nobeyama đã đóng góp lớn vào sự tiến bộ của ngành thiên văn vô tuyến kể từ ngày ra mắt chiếc kính thiên văn sóng milimét lớn nhất thế giới.

Hoàn tất cơ sở sản xuất linh kiện vệ tinh mới

Cơ sở mới này sẽ tăng gấp đôi sản lượng linh kiện vệ tinh của Nhà máy Sagami thuộc Kamakura Works và củng cố phạm vi đang phát triển của chúng tôi trong thị trường vệ tinh toàn cầu.