Tập đoàn Mitsubishi Electric giới thiệu 51 trang web của công ty ở nước ngoài!

Năm 2015, Mitsubishi Electric bắt đầu thực hiện kế hoạch giới thiệu và bắt đầu vận hành Trang web của công ty cho từng 31 quốc gia và một khu vực (EMEA) mà Tập đoàn Mitsubishi Electric có công ty hoặc tổ chức thuộc tập đoàn địa phương. Hiện chúng tôi đã đạt được cột mốc này với việc khởi chạy thành công 51* Trang web của công ty trong kế hoạch ban đầu. Tất cả trang web được hoàn tất và trực tuyến.

Mục đích của dự án này là nhằm tăng cường cả nhận thức lẫn hiểu biết về Tập đoàn Mitsubishi Electric ở từng quốc gia, để đóng góp hơn nữa vào các hoạt động kinh doanh toàn cầu, đồng thời giúp xây dựng thương hiệu toàn cầu.

Để đạt được những mục tiêu này, thông tin trên từng Trang web của công ty gồm hai dạng nội dung: thông tin "toàn cầu" do Trụ sở chính toàn cầu cung cấp và thông tin "địa phương" cụ thể cho từng quốc gia và khu vực. Nhìn chung, từng trang web được tạo và duy trì ở (các) ngôn ngữ được cho là thiết yếu đối với hoạt động kinh doanh của từng quốc gia/khu vực cụ thể. Số ngôn ngữ hiện tại cho Trang web của công ty trên toàn cầu là 23 và bao gồm các ngôn ngữ chính ở châu Âu, châu Á và Trung và Nam Mỹ. Cũng có trang web cho tiếng Ả Rập. Thông tin toàn cầu phổ biến được tạo ở tiếng Anh Mỹ, sau đó được dịch sang từng ngôn ngữ theo yêu cầu trước khi tải lên từng trang web. Bộ phận quản trị trang web địa phương cho từng quốc gia/khu vực có trách nhiệm cập nhật và/hoặc đăng thông tin địa phương cụ thể của họ.

Cơ cấu tổ chức đội và hoạt động tối ưu hóa bao gồm mọi thứ từ cấu trúc và thiết kế của trang web đến quản trị và vận hành đã được thiết lập để chạy các trang web hiệu quả và không có lỗi. Trung tâm của cơ cấu tổ chức này là Website Production Center (Trung tâm sản xuất trang web) và Translation Center (Trung tâm dịch thuật), cả hai là các đối tác dự án được chọn dựa trên danh tiếng và kinh nghiệm toàn cầu của họ. Website Management Center (Trung tâm quản lý trang web) thuộc Bộ phận quảng cáo của tập đoàn ở Trụ sở chính toàn cầu của Mitsubishi Electric quản lý các đối tác dự án và dự án tổng thể.

Hiện tại, 51 trang web này tổng cộng có hơn 1.000 bản cập nhật (bao gồm bản dịch) mỗi tháng. Điều này được thực hiện suôn sẻ và không xảy ra lỗi nghiêm trọng cho đến nay.

Tiến tới trước, bộ phận quản trị trang web địa phương, các đối tác dự án và đội ngũ quản lý sẽ làm việc cùng nhau để tăng cường hoạt động của các Trang web của công ty toàn cầu của Mitsubishi Electric như là trọng tâm chiến thuật của hoạt động giao tiếp ở từng quốc gia.

Vui lòng xem qua Trang web của công ty bạn muốn bằng cách nhấp vào trình chọn Region/Language (Khu vực/Ngôn ngữ) ở góc trên bên phải của bất kỳ trang nào trong 51 trang web. Bạn sẽ được hướng đến trang tương ứng cho quốc gia và ngôn ngữ bạn chọn.

*Ở một số quốc gia Trang web của công ty có nhiều hơn một ngôn ngữ. Điều này giải thích cho sự khác biệt giữa số quốc gia (31 quốc gia + 1 khu vực) và số trang web (51 trang web).