Nghiên cứu và phát triển / Công nghệ

Nuôi dưỡng tinh thần sáng tạo để luôn dẫn đầu quá trình phát triển.

Cam kết kiên định của Mitsubishi Electric về việc nghiên cứu và phát triển sẽ giúp chúng tôi tạo ra các công nghệ đột phá thế hệ mới. Với nhiều trung tâm nghiên cứu trên toàn thế giới, chúng tôi sẽ chinh phục những thử thách về công nghệ để đóng góp nhiều hơn nữa cho xã hội trong tương lai.

Chính sách cơ bản

Chúng tôi thực hiện các hoạt động nghiên cứu và phát triển có kết hợp chiến lược kinh doanh, phát triển và chuẩn hoá/sở hữu trí tuệ, để phát triển xã hội bằng công nghệ.

Trung tâm nghiên cứu và phát triển

Các trung tâm nghiên cứu trên toàn thế giới hỗ trợ hoạt động phát triển Sản phẩm và kinh doanh của Mitsubishi Electric.

Hoạt động bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của Tập đoàn Mitsubishi Electric

Đôi nét về chiến lược, cấu trúc và hoạt động bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của Tập đoàn